..คุณธนพัต หิตะจารีย์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..