Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณการัณยภาส วาดสนิท หรือคุณสำเริง แห่งบริษัท ชมสุธา จำกัด บางละมุง สำหรับการทำบุญี่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือน การบริจาคขนม น้ำหวาน และชาไข่มุก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Jerjir Anis สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณจรรยารัตน์  คุณจงรักษ์  คุณสุพัตรา และคุณนิภาวรรณ  จากบางละมุง  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก  ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Xi Chen และครอบครัว  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณลัดดา แสงสว่าง จากสำนักสงฆ์โพธิปิยะ สัตหีบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคขนมและเครื่องดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปัญญา ทองตื้อ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (23 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงไข่ไก่สด สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณและสุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณเบญจวรรณ เชือกพรม จาก หจก. ปริ้นเตอร์ พาร์ท เซอร์วิส จ. ปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กชาย ธรรศกร บุญสายยัง ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกขึ้นไป และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวรสาน ฟ้าสี จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (24 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกของคณะ ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธนาภรณ์ สุวรรณรพ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนิตยา ชัยเจริญ จากจังหวัดชัยภูมิ  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (23 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงของใช้เด็กทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2