Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..ครอบครัวศรีรัตน์ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิดของเด็กหญิงสิมันตา (16 มิ.ย.) และคุณพ่ออนุรักษ์(18 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวธนรัตนานนท์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กชายคณิศร และเด็กชายปวริศร (17 มิ.ย.) ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยเตาะแตะ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจริยา น้อยเจริญ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคขนมกรุบกรอบ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณดวงกมล จั่นอาจ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิด (11 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัว มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคน้ำผลไม้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเสาวลักษณ์ ศรีสด จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิด (16 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากช่อง TikTok พยาบาลอัญ สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสฉลองผู้ติดตาม 1.3 ล้านคน ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงตุ๊กตาและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธนธิป แสงเทพ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาด้วยการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธีราณี ธีรกีรยุต และคณะ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Mr. Chan Kam Chi ชาวจีน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา  นอกจากนี้ ยังได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไปด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Mark Cummings และเพื่อน จากเขาพระตำหนัก พัทยา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคไอศกรีม ซึ่งแจ้งว่ามาจากพระเจ้าและพระเยซูเจ้า ให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณพระและทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2