Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คณะของคุณสุธีร์ อางเต็ม และคุณมณีรัตน์ ประชานันท์ จากชลบุรี รวมถึงคุณวิไลพร ศรีอักษร สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณสุธีร์ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ รุ่นเตาะแตะ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด ลแขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณธานี เฉียวกุล จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของเล่นพัฒนาการ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าทุกกลุ่มวัย  นอกจากนี้ ยังได้แจกขนมให้กับเด็กรุ่นอนุบาลด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศรันภัทร ฮัมสกุล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจารุภา แก่นทอง ผู้มีอุปการคุณในบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอขอบคุณและร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณพรพิมล และคุณพิพัฒน์ ชาติทองคำ แห่งบริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด ชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more