Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณมานพ วุฒฒเจริญ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (5 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัวและเพื่อน ๆ มาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่วัยทารก-เตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวคุณไนเจล อึ้ง ชาวสิงคโปร์ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาครอบครัวของน้องสาวมาทำความรู้จักกับเรา การทำบุญวันเกิดของน้องหลิงหลิง ลูกสาวคนกลางของคุณไนเจล ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป การเลี้ยงอาหารว่างและมื้อเย็น โอกาสวันเกิดของหลานสาว คือน้อง  นอกจากนี้ ยังได้บริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก และพวงกุญแจเพื่อเด็กรุ่นโตด้วย.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกชกร ผ่องแผ้ว และคุณณัชชา งามวชิราพร จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการนำเสื้อผ้า และตุ๊กตา มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านขอเงรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรุ่งรัตน์ บานแย้ม และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more