Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..ครอบครัวของคุณภาวิตา และคุณสุรสีห์ โอวาทมหาศิลป์ จากศรีราชา  สำหรับการทำบุญวันเกิดของเด็กชายณัฐชนนท์ ลูกชายวัย 1 ปี  ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก พร้อมด้วยคุณเบญจพร โฮมกระโทก และครอบครัวของคุณธิดารัตน์ กิ่งมณี  ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อ ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองเด็ก ระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น กับภาคีเครือข่าย NGO  การเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งรวมถึงงานบุตรบุญธรรม และการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินและสติปัญญาในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  ตลอดจนการสนับสนุนงานของเราด้วยทุนทรัพย์..  ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสีดา ธารอำมฤต และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือน การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็ก ๆ และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท กอล์ฟเอเชี่ยน จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Go Golfing Australia และลูกค้าชาวออสเตรเลีย ที่มาแข่งกอล์ฟที่พัทยา  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา  การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นกับตัวแทนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป  ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนด้านการศึกษาองน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more