Monthly Archives: มิถุนายน 2024

ร่วมอาลัยมารดาคุณจรูญ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงอดีตผู้ร่วมงาน และเพื่อน ๆ ของคุณจรูญ ยอดสุวรรณ์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวยอดสุวรรณ์ ในช่วงที่คุณแม่สวนสวรรค์ มีอาการเจ็บป่วย และเมื่อท่านจากไปในวันที่ 10 มิ.ย. 2567  โดยในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมงาน และอดีตผู้ร่วมงาน ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของเราได้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 มิ.ย.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข และครอบครัวยอดสุวรรณ์มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปด้วยดีครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณนุชวรา และคุณแอนโทนี มาร์เก็ตสัน จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขวดนม และนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการมอบจักรยาน 6 คัน ให้กับตัวแทนน้อง ๆ ในระหว่างการจัดประชุมที่โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Bernard Mueller สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบปีที่ 8 ที่เริ่มรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยมีคุณ Sylvie Rohner และคุณ Claude Veuthey เพื่อน ๆ ชาวสวิส มาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งและร่วมบริการในมื้ออาหารด้วย.. ขอบคุณคุณแบร์นารด์ และทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภูมรินทร์ บาลโสง สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ร่วมกับคณะของคุณธัญลักษณ์ เลิศไตรรักษ์ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more