Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณ Liang Yongxing หรือคุณตะวัน และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคชุดผ้าปูที่นอน ครีมบำรุงผิว และนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณวิชุตา ศรีปาน จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนมและผลไม้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาอินโดนีเซีย โดยมีคุณอดุลย์ เป็นตัวแทน สำหรับการสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการมอบทุนเพื่อการจัดซื้อตู้เสื้อผ้าให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญและเกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณหล้าน้อย บุญล่วม จากบางละมุง สำหรับการทำบุญโอกาสวันเกิด (8 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างยามบ่ายให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. Lucie Puenzieux ชาวสวิส ซึ่งให้ความช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา สำหรับการฉลองวันเกิดด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด ขอบคุณครอบครัวของน้อง ตลอดจนคุณแบร์นารด์ เพื่อนของครอบครัว ที่ช่วยประสานการจองมื้อนี้ด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณณภัสสรณ์ พัชรพงศ์สิริ พร้อมด้วยเพื่อน ๆ รวมถึงคุณอรกัญญา ติณสุขสถาวร และคุณมารศรี คูรัตน์ชัชวาล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและของเล่นฝึกพัฒนาการ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ นำอาหารมาเลี้ยงในมื้อกลางวันของน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more