Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..Mrs. Aurore Baudrier ประธานองค์การออคิเด้ อดัปชั่น ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วย Mrs. Magali Torres ผู้ร่วมงาน สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยือนเมืองไทย โดยได้หารือกับทีมงานบุตรบุญธรรมของเรา แลกเปลี่ยนของขวัญ นำขนมมาฝากให้น้อง ๆ รุ่นอนุบาล เดินชมรอบบริเวณบ้าน ตลอดจนรับประทานอาหารกับเรา โดยมีคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ มาทักทายด้วย.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ลบพึ่งชู สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมกับครอบครัว ตลอดจนการบริจาคขนมและนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Shikhar Kapoor เจ้าของวันเกิด (4 มิ.ย.) พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงข้าวสารและนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจิตติรัตน์ ผลมูล หรือพี่ปอ ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดจันทบุรี  สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นประจำทุกปี โ ดยในปีนี้ พี่ปอเลี้ยงไอศกรีม เป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. สุขสันต์วันเกิดแด่พี่ปอ และขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ทีมงานบริษัท โซน่า (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการนำลูกค้าจาก Federation of  Korean Public Trade Unions ประเทศเกาหลีใต้ มาทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. Amy Inglis จากออสเตรเลีย สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำป็น รวมถึงนมผงและของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..บริษัท นรินทรา คลินิกเวชกรรม จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก  การช่วยเหลือน้อง ๆ เด็กกำพร้าทุกกลุ่มวัย ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา  ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณอาภรณ์ สายสุทธิ์ ในกรุงเทพฯ สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นโอกาสครบรอบวันเกิดของน้องอิทธิ์ อารยะ วัฒนปัญญากุล (5 มิ.ย.) ลูกชายวัย 25 ปี และวันครบรอบ 4 ปี การเกิดใหม่ในสวรรค์ของคุณตา โยเซฟ เจน.. ขอพระอวยพรเจ้าของวันเกิดทั้งสองเป็นพิเศษ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more