Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..Mr. Christian Schlumpf ชาวสวิส ซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ครั้งแรก หลังจากได้บริจาคทุนการศึกษาและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับน้อง ๆ หลายครั้งตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา โดยได้ทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นมื้อที่ 2 จาก 3 มื้อในเดือนนี้.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือคุณกราเซียลล่า ชานส์ ซึ่งช่วยประสานการบริจาคทุกครั้ง ตลอดจนเดินทางมาด้วยในครั้งนี้..

» Read more

..คณะจากมูลนิธิไทย โคเรียน โฮลี่ คอมมูเนี่ยน กรุงเทพฯ นำโดยศาสนาจารย์โจนาธาน ชิน สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคลูกอมรสมะม่วง และการเยี่ยมชมรอบบริเวณ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณวาทินี นพวัน จากบางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิดของคุณ Chikarn (7 ก.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสายพิณ คุณสุภธีร์ และคุณพีรดา บุญครอง จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณธนภัทร และคุณจุฑาพัฒน์ ธนกิจวิบูลย์ผล จากจังหวัดจันทบุรี  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดลูกชาย ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา .. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณบุญญาพร และคุณโชติพัฒน์ อูนากูล จากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณนิเวศ  คุณปูชิต  คุณยงยศ  คุณกรรชิต คุณธนากร  คุณวิสวีร์พร  คุณกัญญ์กุลณัช  และคุณธนัสถา  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา..  ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..มูลนิธิความหวัง สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และคุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ สำหรับการสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในการดูแลเด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะเสมอมา ล่าสุด ด้วยการจัดส่งนมผงจำนวนรวม 6 ลัง ในเดือนนี้.. ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุณัชชา ป้องกลาง จากบางละมุง สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (4 ก.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more