Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณมาลี ยินดีเดช พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคอาหารและเครื่องปรุง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุชา สมบูรณ์สวัสดี และครอบครัว จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการมอบทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณหัสดินทร์ เหลืองอารีชัย  และทีมสัตวแพทย์ 54 สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณจิราพร ปะระกัง สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของบริจาค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณขวัญตา บุญอยู่ สำหรับการทำบุญวันเกิด (10 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมด้วยคุณนำศักดิ์ ผาสุข ตลอดจนการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณขวัญตา และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..คณะของคุณจันทนา รูปหล่อ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณจันทนา (11 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคนมเปรี้ยว และยารักษาโรค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจันทนา และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..n

» Read more

..คุณอรุณี ศรีโพธิ์งาม จาก บจก. สเตท เอเชีย บางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคข้าวสาร ไข่ไก่ และฟักทอง สนับสนุนด้านโภชนาการของน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐภัสสร เจ้าของวันเกิด 12 พ.ค. พร้อมด้วยครอบครัว  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณณัฐภัสสร และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ  สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกรวรรณ เพชรติ่ง สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการพาครอบครัว มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารว่างภาคเช้าให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2