Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

รู้จักพืชในสวน

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ในสวนของเรา ในระหว่างการเรียนรู้จากธรรมชาติและการเกษตรเบื้องต้น โดยนอกจากจะได้ใช้สัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้แล้ว น้อง ๆ สนุกกับการถอนหญ้าในแปลงผักและกระถางไม้ประดับ  ตลอดจนได้เก็บมะเขือและผักบุ้งสด ๆ ไปให้ทางครัวปรุงอาหารด้วย..

» Read more

..Reggie & Ron ชาวอังกฤษในพัทยา สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทั้งสองท่าน และเพื่อน คือ คุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ที่ช่วยประสานการจองเลี้ยงมื้อนี้ให้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธนานิษฐ์ เสรีไกรเกียรติ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการเป็นเจ้าภาพ นำข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ผลไม้ และขนมเค้กกล้วยหอม มาเลี้ยงในมื้อกลางวันของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมงถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอาภามาศ จุลมาศาสตร์ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหัรบการบริจาคของเล่นให้กับน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more