Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คณะขอคุณกาญจนา แห่งร้าน Baked Hokkaido ขนมปังโฮมเมด พัทยา  สำหรับการแบ่งปันขนมปัง ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณระวิดา ถาวรวงศ์ และคุณพัฒนพล พงษ์สวัสดิ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณระวิดา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณทับทิม พานอุ่น  และคณะเจ้าหน้าที่ RCU ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงของใช้เด็กทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากโรงแรมวีรันดา  รีสอร์ท พัทยา  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตามโครงการ Give Back to Communities ตลอดจนการบริจาคครีมคัสตาร์ด 120 กก. สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอขอบคุณผู้บริหารโรงแรมฯ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Ronald Biho ผู้มีอุปการคุณชาวอเมริกัน สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเสนาะ อ่อนแสง และ Mr. Lee Chee Seng พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพครอบครัวเสี่ยไมค์  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ลูก ๆ ของ Mr. Krishna Reddy & Mrs. Lakshmi Devi สำหรับการจัดฉลองวันครบรอบแต่งงานปีที่ 45 ของทั้งสองท่านในสหรัฐอเมริกา และแบ่งปันความสุขมาให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในโอกาสพิเศษนี้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่าง เป็นเค้กสุดสวยและอร่อยมาก ๆ ตลอดจนโอวัลตินร้อน ๆ ให้กับเด็กรุ่นอนุบาลและผู้พิการ.. ขอร่วมยินดีกับคู่สมรส และขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more