Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณหวังและทีมงาน สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณกฤติยาภรณ์ พันธ์วิลัย จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณบุญญาพร อูนากูล  คุณสุภิดา ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และครอบครัวทั้งสอง สำหรับการทำบุญอุทิศให้กับคุณแม่ปริยา และคุณพ่ออเนก บุโรดม ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน และขอให้คุณแม่และคุณพ่อได้พักผ่อนในสันติสุข

» Read more

..คุณจีรศักดิ์ เจริญผล หรือคุณอู๊ด สำหรับการพาครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษ มาทำความรู้จักกับบ้านในวัยเด็กของตน ก่อนจะเปิดภาคเรียนใหม่.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศุทธ์ภา ศุภชาพัฒน์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการแบ่งปันตุ๊กตา กระเป๋า หมวก และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Sarabjeet Kaur และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Shane Dunn, Mr. Rocco Pianura, Ms. Isabella Shackles-Pianura และ Mr. Haydon Neilsen ชาวออสเตรเลีย สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การมอบสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ และทุนทรัพย์ใส่ตู้รับบริจาค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโชติมา บุญกนกวงศ์ และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงเสื้อผ้าและของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวัฒนา ช่วยหาร คุณธีระวัฒน์ ชังภูเขียว และคุณวีระพงษ์ ไพคำนาม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงกางเกางผ้าอ้อมเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐรีย์ พวงมณี และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของ เด็กหญิงมณิฐชญาณ์ ตุลากัลย์  ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2