Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..Mr. Fang You Hua สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงข้าวสารและเครื่องปรุงอาหาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัช มีอนันต์ และคุณกณภัทร สันทนาประสิทธิ์ พร้อมด้วยคุณศศิกร หอมสุวรรณ และคุณนนทพัทธ์ ยุทธารักษ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฤทัยรัตน์ ยามาโก พร้อมด้วยคุณมนณัฐ ประกาศิษย์ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพราและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ และคณะ รวมถึง ด.ช. นภัสดล ชาญเพราะ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสิทธิศักดิ์ ป้องแก้ว และคณะ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณสิทธิศักดิ์ (20 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคขนมและเครื่องดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอมีนา พรมวิเศษ จากศรีราชา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวิษณุ จันทร์ชัน และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกนกวรรณ จันทร์วิจิตร จากโครงการเชชาวิลเลจ จังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (1 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกของครอบครัว  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะและอนุบาล.. ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด จากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หรือ EssilorLuxottica สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกของผู้เข้าร่วจำนวน 100 คน การทำความรู้จักกับงานของเรา การจัดเกมสนุก ๆ เล่นกับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการแจกของเล่นให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฌาดา ศรจิตติ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (17 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัว มาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคทุนการศึกษา ขนมและอาหารผสมธัญพืชเพื่อน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งเริ่มปีการศึกษาใหม่ในวันนี้..  ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับคุณจั๊ม และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more