..คุณสิทธิศักดิ์ ป้องแก้ว และคณะ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณสิทธิศักดิ์ (20 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคขนมและเครื่องดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..