Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณอุกฤษฏ์ ทีวารี จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของ และการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการแจกอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป  นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ทำความรู้จักกับงานของเราด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุวรรณดี ซไตน์มันต์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับสมาชิกทั้งบ้าน ตั้งแต่เด็กรุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการและบุคลากรของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการทำข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองจำนวน 18 ครอบครัว กับทางโรงเรียน

» Read more

..คุณไมเคิล ไลออนส์ ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (10 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด.. ขอขอบคุณเจ้าภาพและคุณนฤมล ไลออนส์ ที่ช่วยประสานการจองเลี้ยงให้เสมอมาครับ/ค่ะ..

» Read more