Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..น้องไปเปอร์ และวงไมน์ ฮาร์ท พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การบริจาคสิ่งของจำเป็น และทุนการศึกษา ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท ด๊อกเตอร์พิมลวรรณและครอบครัว จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงอาหารเสริมและของใช้เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกนกนุช ทริโคมิทิส และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆเด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอริสา ปุณขันธุ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคน้ำดื่มบรรจุถ้วย และขนมปังกรอบ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตลอดจนการรับรองแขกของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวลัยพรรณ มณีเพ็ชร จากสัตหีบ สำหรับการทำบุญวันเกิด (27 พ.ค.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคข้าวสารและน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฟ้ารุ่ง หวังข้อกลาง และ Mr. Tibor Baranyi จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป..  ขอบคุณทั้งสองท่าน รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอภิญญา ศรีทิศ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิด (27 พ.ค.) ด้วยการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณอภิญญา และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณอรรถวุฒิ มณีรัตน์ และคุณเยาวรินทร์ แก่นการ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณอรรถวุฒิ (26 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณกฤตาณัฎฐ์ จิตหาญ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ รวมถึงอาหารเสริมธัญพืชเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณปวีณา ปานทอง  และ Ms. Yang Xia จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง  ด้วยการบริจาคขนม นมกล่องพร้อมดื่ม ของเล่น จักรยาน และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2