Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณกรรณิกา เวชกุล พร้อมครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กหญิงกัญญาภัค (24 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างในบ่ายวันนี้ นำความสุขมาสู่น้อง ๆ เด็กำพร้าและผู้พิการรุ่นเตาะแตะและอนุบาล.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ลูกค้าของ Smurf Bar พัทยา สำหรับการบริจาคทุนสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ โดยเป็นปีที่ 11 นับตั้งแต่ทางบาร์ได้เริ่มช่วยเหลือเรา.. ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกรวิชญ์ เตียวลักษณ์ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (24 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัว จากอำเภอบ้านบึง ชลบุรี มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ผู้พิการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะทีมงาน Segment Management & Retail Strategy จากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น รวมถึงยารักษาโรคและอาหารเสริมธัญพืชเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..สมาชิกกลุ่มสมองไม่มี ปากดีนัมเบอร์วัน (ใจดีนะจ๊ะ) นำโดยคุณฐาภพ คลี่สุวรรณ สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของ รวมถึงยารักษาโรค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างในเช้าวันนี้ ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป และผู้พิการ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปิยะชาติ แสงสุนทร และครอบครัวในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และบุคลากรของเรา.. ขอขอบคุณเจ้าภาพครับ/ค่ะ..

» Read more