Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณเขมินทรา เนตรตรีมงคล เจ้าของวันเกิด (23 พ.ค.) จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างในมื้อบ่าย ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..กลุ่มภคินีจากคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย  รวมถึงซิสเตอร์บ้านมาแตร์เดอี  และซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป โดยมีซิสเตอร์กองคำ สุระเสียง ให้การต้อนรับ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท บ้านอำเภอ เทรดดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือบ้านอำเภอกรุ๊ป สัตหีบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตามโครงการทำดีเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหาร และตุ๊กตา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธนพร มั่นคง และคณะจากบริษัท จอห์นสโตน ลอว์เฟิร์ม จำกัด บางละมุง รวมถึง Mr. Laco & Mrs. Henrieta Kovac สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของ Mrs. Henrieta ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวคุณเบ็ญจวรรณ กิจมงคล-คุณชินวุธ ศิริกรกุล จากบ่อวิน รวมถึงคุณนิภา วัฒนาวารินทร์ คุณจุไรภรณ์ เงากระจ่าง และคุณศรีอรุณ อานามนารถ สำหรับการทำบุญอุทิศให้กับเปาโล ธรรมนูญ วัฒนาวารินทร์ ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการบริจาคขนม ผลไม้ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน และขอพระประทานการพักผ่อนในสันติสุขแก่เปาโล ธรรมนูญ ด้วยเทอญ..

» Read more