Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณนภัสวรรณ์ ไชยศรีรัมย์ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (19 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก มาบริจาค.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอภิญญารัชต์ ชัยสายัณน์ จากบางละมุง สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการทำบุญวันเกิด (21 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ และผู้พิการวัยเรียน.. สุขสันต์วันเกิดและขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Filbert Wei Hong Chin และคุณสุดารัตน์ ปกป้อง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณ Filbert (21 พ.ค.) ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการนำขนมเค้กมาเลี้ยงเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..คุณภรัณยา สรัชโชติมา พร้อมครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของ ด.ญ. ลลินดา หรือน้องโอบจันทร์ (21 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องโอบจันทร์ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวบุญธรรม Marty ในฝรั่งเศส สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณ Florence (13 เม.ย.) และโอกาสครบรอบ 6 ปีที่มารับน้องวิคตอร์ ลูกคนแรก ในวันที่ 1 พ.ค. 2561 ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารสองมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในวันเริ่มต้นฤดูฝนปีนี้.. ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับเจ้าของวันเกิด และทั้งครอบครัว.. ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ที่ช่วยประสานการจองให้ครับ/ค่ะ..

» Read more