Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณนภาดา ศรีณัฐอาภา และคุณศุภญา ฉอ้อนศรี จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณศุภญา ด้วยการมอบทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศรัณช์ญา เวียงสมุทร และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของบริจาค รวมถึงขนมเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสารภี มะลิวัลย์ สำหรับการทำบุญวันเกิด (18 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัว จากศรีราชา มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมผง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอร่วมยินดีกับคุณสารภี และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณวิชชุดา ภูมิสุทธิกุล สำหรับการทำบุญอุทิศให้คุณสุวิมล ภูมิสุทธิกุล ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันแซนด์วิช 100 ชิ้น ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมระลึกถึงผู้จากไป และขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอนุวัต ปาอัตติปา เจ้าของวันเกิด (18 พ.ค.) พร้อมด้วยคุณกัญญาณัฐ ไชยนิคม จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณมาริษา แก้วอัมพร จากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญวันเกิด (18 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดและขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพิชญ์สินี คลังจันทร์ และบรรดาผู้ร่วมงานในบริษัท แซดเอฟ ซีวี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกและผู้พิการ ตลอดจนการ เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเพชชรัตน์ ปิ่นวงศ์เพชร และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงข้าวสาร และน้ำมันพืช สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณดุจดาว วารีรัตน์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (31 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปและยารักษาโรค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารก-เตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับคุณดุจดาว และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะบุคลากรจากบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ศรีราชา สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อการจัดกิจกรรม CSR ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ ตลอดจนผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2