Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน กรรมการบริหารของมูลนิธิสงเคราห์เด็ก พัทยา และอดีตผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็กของเรา สำหรับการจัดส่งมะม่วงกวนที่อร่อยและถูกสุขอนามัย ผลผลิตแปรรูปจากสวนที่ปทุมธานี มาให้เด็ก ๆ ได้รับประทานกัน.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณรัศมี วรรณสุข จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจาก บจก. WPJ Global Transport  ศรีราชา นำโดยคุณรัตนา น้ำชม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกัญญารัตน์ พรหมประโคน และคุณนุชรี ประเสริฐศรี จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเสาวลักษณ์ นพเก้า พร้อมครอบครัว จากอำเภอศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณลลนา จันทาบุ่ม และคณะ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของ รวมถึงนมผงเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชนม์นิภา อัครรัตนนนท์ และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา ตลอดจนความสนใจจะอุปถัมภ์เด็กรุ่นจิ๋วของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพิมลรัตน์ หรินทรานนท์ และครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคำแนะนำของพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โอกาสครบรอบวันเกิด.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกาญจนา มากทองหลาง ชาวโคราช พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศรนรินทร์ พรมงาม พร้อมครอบครัว จากจังหวัดอุบลราชธานี สำรหับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงกางเกงผ้าอ้อม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2