Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณภัณทิรา มูลจันทร์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ชาวจีน  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอุราพร โพธิ์ศรีราช พร้อมด้วย คุณกมลชนก สปริกส์ และ Mr. Dexter Spriggs สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงยารักษาโรค และผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายปลาเก๋า และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายเดนิส เขียวรักษา จากบางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือนของครอบครัว ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ รุ่นทารก-เตาะแตะขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องเดนิส และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกษมา จิตศักดานนท์ สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวรรัตน์ หาริกุล และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศิริพร นิ่มสุข และครอบครัว จากจังหวัดปทุมธานี สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อน ๆ มาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของและการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Jerjir Anis ชาวฝรั่งเศส สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและเย็น ให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more