Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณธิดารัตน์ และคุณนิญากร เกณฑ์คง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสัญศจี จันทรพักตร์ และคุณภราดร จิรโชตจินดา จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสมฤทัย เส็งศรี และครอบครัว จากจังหวัดสระบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐรัช หิรัญญสุทธิ์ ชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงน้ำยาซักผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการทุกกลุ่มวัย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนิภา ธรรมธีระ และครอบครัว จากจังหวัดนครนายก รวมถึงคุณสิริพร ธรรมธีระ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ และผู้พิการวัยเรียน.. ขอขอบคุณและขอพระอวยพรทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภู่กัน ขวดแก้ว และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยปัจจัยใส่ตู้รับบริจาค ขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และของใช้เด็ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป ตลอดจนผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ…

» Read more

..พระอาจารย์ศักดิ์ดา ปิยธมฺโม และคณะ One Wish Ltd. รวมถึง Ms. Mindy Loh จากประเทศสิงคโปร์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกรวิกา ตรีธารา ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดสระบุรี สำหรับการทำบุญประจำปี ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา  โอกาสครบรอบวันเกิด (5 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณและสุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more