Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณวสุมา บุญประเสริฐ จากบางละมุง พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อน ๆ รวมถึงคุณชนน ผ่องจิต และคุณ Hu Xuesong สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณวสุมา (2 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัว Schrenk ของคุณ Clemens คุณ Arjaree และคุณ James จากประเทศสิงคโปร์ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงตุ๊กตา และผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..กลุ่มชาวจีนจากพัทยาและประเทศจีน นำโดย Ms. Zhou Enbao สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยือนครั้งแรก การเยี่ยมชมบริเวณบ้าน การบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแจกนมกล่องพร้อมดื่มให้กับเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากมูลนิธิเซนต์มาร์ติน จังหวัดนนทบุรี สำหรับการทำความรู้จักกับงานของมูลนิธิสงเคราะห์ การเยี่ยมชมบริเวณบ้าน ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา สนับสนุนน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จังหวัดอ่างทอง สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณมุทริกา พยุงญาติ ผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพิมพ์ศร สินธวะรัตน์ ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Choon Chong Lim และ Mrs. Seng Wah Siau ชาวสิงคโปร์ ซึ่งอุปถัมภ์เด็ก ๆ หลายคนมาตั้งแต่ปี 2547สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more