Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..ผู้มีอุปการคุณในพัทยาและยุโรป ได้แก่ คุณ Derya Bolliger คุณ Roland Hammer และครอบครัว Recher ของคุณ Deborah & Urs สำหรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฉากกั้นห้องให้กับห้องนอนใหม่ของน้อง ๆ รุ่นอนุบาลในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ทำให้เด็ก ๆ สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน หลังจากที่เด็ก ๆ ได้พยายามปรับตัวเป็นอย่างมากกับอุณหภูมิที่สูงลิ่วในปีนี้..  ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ซึ่งช่วยประสานกับบรรดาผู้มีน้ำใจดีให้กับเราในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากกลุ่ม สสส. สวัสดิการสังคม พูซาน ประเทศเกาหลีใต้  สำหรับการเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณธรรมจารีย์ ลิ้มสุวรรณ ผู้ประสานกิจกรรมครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนมปังกรอบบรรจุปีบ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด จากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หรือ EssilorLuxottica สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การทำความรู้จักกับงานของเรา การจัดเกมสนุก ๆ เล่นกับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการแจกของเล่นให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัว Markus & Sandrine Reinhart-Felix ชาวสวิส สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ที่ช่วยประสานการจองเลี้ยงให้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัว Boehmann ในเยอรมนี สำหรับการทำบุญวันเกิดปีที่ 40 ของ Mrs. Petra (15 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ให้กับสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิดให้เราด้วย.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ และร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด ทั้งคุณ Petra และมารดาของคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ โอกาสอายุครบ 92 ปีในวันนี้ด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more