Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณนงลักษณ์ สุขจิตร และครอบครัว Da Costa สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธัชกุล สังขพิทักษ์ จากจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคุณธนภรณ์ และคุณใบบุญ นามอุโฆษ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสรินธร เดชะชัย จากชลบุรี รวมถึงเด็กชายสิรวิชญ์  คุณยายสุขสันต์ และคุณเล็ก สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของ และการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจิราภรณ์ ราตรีโชค สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาคุณพัชริดา กุนสำโรง  มาทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณพจนีย์  แจ่มในจิตต์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Louis-Mai Trempe หรือ ใหม่ ในชื่อเดิม วัย 37 ปี จากประเทศแคนาดา สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายอดีตผู้ดูและบุคลากรในยุคต้น ๆ นำความสุขและความตื้นตันใจมาสู่ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังได้ทำความรู้จักกับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน และช่วยฝึกภาษาฝรั่งเศสให้กับน้อง ๆ กลุ่มหนึ่งด้วย.. ขอบคุณมาก ๆ ขอให้มีความสุขกับทริปนี้ และฝากใจเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวพลอยพิม จากจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 1 ของเด็กหญิงพิชชารัศมิ์ หรือน้องเอญ่า (30 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องเอญ่า และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุภธีร์ บุญครอง เจ้าของวันเกิด 23 พ.ค. จากศรีราชา พร้อมด้วยคุณสายพิณ และคุณพีรดา บุญครอง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณสุภธีร์ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด จากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หรือ EssilorLuxottica สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งที่ 3 การจัดเกมสนุก ๆ เล่นกับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล  การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นกับตัวแทนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก วัยเรียน (ใส่ตู้รับบริจาค) และเครื่องอุปโภคบริโภค  ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภัทรนิษฐ์ ศรพรหมณ์ เจ้าของวันเกิด 29 พ.ค. และคุณธัญรัตศ์ ตรีโรจน์ชินวุฒ เจ้าของวันเกิด 31 พ.ค.  พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กวัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2