Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..โรงเรียนเมือง 11 พัทยา สำหรับการมอบขนมโดนัท สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายอริยะ อุดมแสวงทรัพย์  หรือน้องฟีนิกซ์ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด 15 พ.ค. ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมกับครอบครัว  การบริจาคสิ่งของ รวมถึงของใช้เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ  ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับน้ออริยะ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฤทัยรัตน์ มณีกุล และคณะ จากกรุงเทพฯ รวมถึงคุณชฌาการ ห้วยนุ้ย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเด็กวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวิโรจน์ หาริกุล และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด 300 ชุด สนับสนุนการเฝ้าระวังโรคภายในบ้าน ทั้งกลุ่มเด็กกำพร้าและผู้ปฏิบัติงาน.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Heidi von Moos ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดนครราชสีมา สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็ก  ๆ และผู้พิการในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 3 มื้อในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567 นำความสุขมาสู่น้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือ คุณกราเซียลล่า จากจอมเทียน ที่มาเป็นตัวแทนในมื้อเย็นวันที่ 12 พ.ค…

» Read more