Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณอภิสิทธิ์ วิจิตรวิทยาพงศ์ แห่งโรงงานปั้มพระพรหมพิจิตร พุทธศิลป์ 159 กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (28 พ.ค.) ด้วยการพาคณะมาเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา ข้าวสาร และน้ำผึ้ง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..นาวาโทหญิง ดร. กันทิมา ชะระภิญโญ และคุณสุกัญญา สาลีแผง สำหรับการร่วมทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของทั้งสองท่าน ด้วยการพาคณะมาเลี้ยงขนมโดนัท และนมกล่องพร้อมดื่ม ให้กับน้อง ๆ รุ่นเล็ก รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปภาวดี ดอกไม้ พร้อมคณะ จากบริษัท  ริโก้  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  จ. ระยอง สำหรับการช่วยเหลือสังคมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐรดา ศานติมนัส จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (26 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงยารักษาโรค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mr. Li Kin Wa และ Ms. Wong Yuk Ying รวมถึงเด็กชาย  Li Chun Tai เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พ.ค.67  การบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นในวันนี้ นำความสุขมากสู่น้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Karsten Andersen และครอบครัวในจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more