Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณนิชัย แซ่จู และคุณสมพล โจคา  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคกระเป๋าสะพายและกระเป๋าถือ ให้กับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นของขวัญ-ของรางวัลในงานคริสต์มาส.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. Aleksandra Gladysheva ชาวรัสเซีย และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง บริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..กลุ่มช่างตัดผมชาวเกาหลีใต้ ในนาม CCONTE Family นำโดย Mr. Insu Park สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การให้บริการตัดผมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา ตลอดจนการแจกขนมและเครื่องดื่มให้กับเด็ก ๆ ด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุภาพร ปานหลุมเข้า และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Bucky Bakes และครอบครัว จากพัทยา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคอาหารเสริมธัญพืชเพื่อน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ ตลอดจนรางปลั๊กไฟ สนับสนุนการดูแลเด็กและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ผอ. ชวน กิติเกียรติศักดิ์ แห่งสถาบันการศึกษามารีวิทย์  สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสดุ ด้วยการมอบมังคุดจากสวน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ผู้พิการและบุคคลากรของเรา.. ขอขอบคุณคุณชวนและครอบครัวครับ/ค่ะ

» Read more

..ครอบครัววันทวีทรัพย์ ของคุณนันทวัฒน์ และคุณปรารถนา จากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของลูกฝาแฝด เด็กชายพงศ์ภีระ และเด็กหญิงกานต์นภัส  (30 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา ตลอดจนการแจกของเล่นและขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจุไรรัตน์ โพธิ์ด้วง จากบางละมุง สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเยี่ยมเยือน การบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด และการแจกค่าขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณบุรี วงศ์จำปาศรี จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (29 พ.ค.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ มาบริจาคเสื้อผ้า และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การจัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม  ด้วยการเลี้ยงอาหารว่าง ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการรุ่นเตาะแตะและอนุบาล  การบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ  ตลอดจนการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นกับตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2