..คุณสุภาพร ปานหลุมเข้า และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..