..Mr. Bucky Bakes และครอบครัว จากพัทยา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคอาหารเสริมธัญพืชเพื่อน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ ตลอดจนรางปลั๊กไฟ สนับสนุนการดูแลเด็กและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..