..Ms. Aleksandra Gladysheva ชาวรัสเซีย และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง บริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..