..คุณจุไรรัตน์ โพธิ์ด้วง จากบางละมุง สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเยี่ยมเยือน การบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด และการแจกค่าขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..