..คุณณัช มีอนันต์ และคุณกณภัทร สันทนาประสิทธิ์ พร้อมด้วยคุณศศิกร หอมสุวรรณ และคุณนนทพัทธ์ ยุทธารักษ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..