..คุณฤทัยรัตน์ ยามาโก พร้อมด้วยคุณมนณัฐ ประกาศิษย์ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพราและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..