..คุณกนกวรรณ จันทร์วิจิตร จากโครงการเชชาวิลเลจ จังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (1 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกของครอบครัว  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะและอนุบาล.. ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..