..คุณสุชา สมบูรณ์สวัสดี และครอบครัว จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการมอบทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..