Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คณะจากโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี พัทยา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. Amy Lee สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2