..คณะของคุณจิราพร ปะระกัง สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของบริจาค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..