..คุณขวัญตา บุญอยู่ สำหรับการทำบุญวันเกิด (10 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมด้วยคุณนำศักดิ์ ผาสุข ตลอดจนการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณขวัญตา และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ