..คณะจากบริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ  สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..