..คุณสุรสิทธิ์ พิบูลย์ พร้อมคณะจาก บจก. เอ็ม ดี เอส เทคโนโลยี อำเภอศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของสมาชิก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงยารักษาโรคและผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..