..Mr. James O’Sullivan ชาวอังกฤษ สำหรับการทำบุญวันเกิด (14 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทนา ตลอดจนการบริจาคขนมและเครื่องดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบานของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..