..Mr. Liu Jianan พร้อมคณะจากบริษัท ไชน่าสเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..