..คุณยิ่งศักดิ์ พรพิทักษ์วงษ์  พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพฯ  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างที่จัดเป็นชุดเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..