..คุณภรณ์ทิพย์ พลอยลออ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยคุณน้ำทิพย์ เข็มนาค และ Mr. Jimmy Vos ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..