..คณะจากบริษัท อินดัสเตรียล โปรเทคทีฟ โคติ้งส์ จำกัด จากสัตหีบ ชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..