..คุณน้ำผึ้ง โพธิ์พรม และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา ข้าวสาร น้ำดื่ม และขนม ตลอดจนการแจกอาหารว่างให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..